EN
NL
DE

Disclaimer 

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website en de webshop van Tilbox. Door gebruik te maken van deze website en het plaatsen van bestellingen in onze webshop, ga je akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer. 

Algemeen gebruik 
Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website accuraat en actueel is, kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van informatie op onze website is op eigen risico. 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website, inclusief prijzen, productbeschrijvingen, verzendinformatie en andere gegevens. 

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade. 

Productinformatie en bestellingen
Wij streven ernaar om nauwkeurige en volledige informatie over onze producten te verstrekken, inclusief productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van een dergelijke fout. 

De kleuren en afbeeldingen van producten die op onze website worden weergegeven, kunnen variëren afhankelijk van de instellingen van je beeldscherm en kunnen mogelijk niet exact overeenkomen met de werkelijke producten. 

Het plaatsen van een bestelling op onze website vormt geen garantie dat het product daadwerkelijk beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals onvoldoende voorraad of technische problemen. 

Externe links
Onze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud, nauwkeurigheid, wettigheid of betrouwbaarheid van deze externe bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's, handelsmerken en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft ons eigendom of van onze licentiegevers. 

Het is niet toegestaan om enig materiaal van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is het toepasselijke recht van Nederland van toepassing. Indien je vragen hebt over deze disclaimer of het gebruik van onze website, kun je contact met ons opnemen via 
info@tilbox.com of door te bellen naar +31(0)40 206 86 88

Tilbox © 2023